عبارت قسمت
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] تعداد كل:۳۲۰

رديف عنوان
  ۱   آثار ترك نماز و سبك شمردن آن در دنيا و آخرت چيست  
  ۲   ترك نماز جماعت چه اثاري دارد  
  ۳   ترك نماز چه آثاري دارد  
  ۴   ترك نماز چه آثار و عواقبي به همراه دارد  
  ۵   اثار ترك نماز در دنيا و اخرت چيست  
  ۶   اثار ترك نماز چيست  
  ۷   اهميت سجده در نماز چيست؟  
  ۸   حكمت «سلام» نمازگزار، چيست؟  
  ۹   چرا بايد در نماز، لباس تميز پوشيد؟  
  ۱۰   ويژگي برجسته، نماز ظهر، در بين ديگر نمازها، چيست؟  
  ۱۱   خداوند در قرآن درباره نماز مي‎فرمايد «نماز انسان را از زشتيها و گناه باز مي‎دارد» ( عنكبوت/45) با ملاحظه آيه شريفه، چرا بعضي از نمازگزاران مرتكب گناه مي‎شوند؟ آيا اشكال از آيه شريفه است؟  
  ۱۲   جايگاه نماز در سيرة امام حسين(ع) چگونه بود؟  
  ۱۳   اسرار و رموز معنوي و اجتماعي نماز چيست؟  
  ۱۴   از نظر قرآن مجيد، نماز انسان را از ارتكاب كارهاي بد باز ميدارد، پس چرا برخي از نمازگزاران به گناه و كارهاي بد آلودهاند؟  
  ۱۵   چه عاملي در حضور قلب در نماز تأثير دارد؟  
  ۱۶   خواهري هستم 30 ساله ديپلم ادبيات كه همسرم معلم ابتدايي است.از دوران راهنمايي كه دوران جنگ ايران و عراق هم بود تحت تأثير صحبتهاي مربيان خود قرار گرفتم و كم كم بهعبادت علاقهمند شدم، از غيبت و گناهان دوري ميكردم، از نيمه شعبان تا آخر رمضان روزه ميگرفتم، از نماز شبلذت ميبردم و مُصر به شركت در مجالس دعا از جمله كميل، ندبه، توسل و روضه و ... بودم. حالت معنوي خوبيداشتم و اگر ساعتها عبادت ميكردم خسته نميشدم.اما متأسفانه از طرف خانواده مورد مؤاخذه قرار ميگرفتم كه كمتر عبادت كن. كم قرآن بخوان، كه بالاخره ديوانهميشوي. اگر چه عبادتم هيچ مزاحمتي براي اهل خانه نداشت اما مادرم از عصبانيت قرآن يا مفاتيحم را از بغلم پرتميكرد. اين رفتار در من ايجاد ترس كرد بطوري كه در تاريكي شب ميترسيدم نماز شب بخوانم.كم كم اين سؤالها برايم پيش آمد كه خدا كيست؟ چرا ما را خلق كرده است؟ و ... گاهي در نماز اين شك برايم ايجادميشود كه آيا من با كسي حرف ميزنم؟ و از هر كسي سؤالاتم را ميپرسيدم جواب قانع كنندهاي نمييافتم. با توسلزياد اين توهمات را به كمك خداوند از خود دور كردم. ولي حالا ميخواهم اين راه را با تمام خلوص، با آگاهي كاملطي كنم تا به معشوق خود برسم. گاهي در تنهايي شعرهاي عاشقانه مينويسم و ساعتها گريه ميكنم. ولي عاشقينادان هستم.لطفاً مرا راهنمايي كنيد تا اگر يك روز از عمرم باقي است در آن روز عاشقانه خدا را صدا زده و او را عبادت كنم و به سركوي او پرواز درآيم.  
  ۱۷   با توجه به عدم جدايي دين از سياست چه رابطه اي بين نماز و سياست وجود دارد ؟  
  ۱۸   براي اخلاص و حضور قلب در نماز، بايد چه چيزي را رعايت كرد؟  
  ۱۹   چگونه ميتوان در نماز حضور قلب داشت؟  
  ۲۰   با توجه به اينكه عدّهاي با انجام ورزش يوگا به مراتبي از سير و سلوك و طيالارض ميرسند در حالي كه نه تنها رعايت شئونات ديني را نميكنند بلكه حتي نماز هم نميخوانند. توجيه اين مسئله از نظر لطف خداوندي چيست؟(با استفاده از آيات)  
  ۲۱   آيا به پدر و مادري كه به نماز اهميتي نمي دهند، ولي از نظر محبت و صميميت و رفاه فرزندان سنگ تمام مي گذارند مي توان پاي بند بود؟  
  ۲۲   چگونه مي توان پدر و مادري را كه به انجام واجبات مخصوصاً نماز اهميتي نمي دهند، راهنمايي كرد، به طوري كه رضايت خدا را در پي داشته باشد؟  
  ۲۳   در بسياري از احاديث آمده: نمازي كه با حضور قلب نباشد فايده ندارد و باطل است. از طرفي در كتاب هاي ديني آمده كه مثلا اگر در نماز بين سه يا چهار شك كند، حكمش فلان است. اين دوگونگي چگونه قابل جمع است؟  
  ۲۴   چه كنيم كه در نماز حضور قلب داشته باشيم و نماز بر دلمان بنشيند؟  
  ۲۵   احساس مي كنم نمازم سطحي است و نورانيتي در من ايجاد نميكند. چه كنم نمازم موجب آرامش و حضور قلب شود؟  
  ۲۶   براي اين كه در نماز حضور قلب داشته باشيم، چه كار كنيم؟  
  ۲۷   آيا اين كه انسان بترسد اطرافيان بگويند چقدر نماز و دعا مي خواني و از اين جهت سعي كند خود را در هنگام عبادت از ديده ها مخفي كند، سبب بطلان عبادت يا ايجاد خدشه در ارتباطش با خدا نمي گردد؟  
  ۲۸   چگونه انسان مي تواند در نماز حضور قلب داشته باشد؟ اگر توجه انسان به كلمات نماز باشد، كافي است يا تا حدي قبول است؟  
  ۲۹   منظور از خشوع و خضوع (در نماز) چيست؟ آيا معناي جداگانهاي دارند؟  
  ۳۰   سرانجام كسي كه نماز نخواند چه ميشود و مجازات او چيست؟  
  ۳۱   آيا عمل خير جانشين نماز است و مي توان تكليف نماز را به جا بياورد؟  
  ۳۲   وظيفه ما در مقابل نماز نخواندن افراد فاميل چيست؟  
  ۳۳   انسان تا جايي كه بتواند، سعي ميكند هنگام خواندن نماز حواسش را متمركز كند، اما در مواردي اين گونه نميشود. چه كنيم در نماز حضور قلب داشته و حواسمان جمع باشد؟ جمع نبودن حواس به خاطر چيست؟  
  ۳۴   آيا صله رحم واجب است، اگر چه بي دين و بي نماز باشند؟ اگر امر به معروف اثر نكرد، چه كنم؟  
  ۳۵   اگر براي ارشاد شخصي، به شخصيت فرد ديگر توهين كنم تا مخاطب بفهمد كارش اشتباه است، گناه محسوب ميشود؟ اگر گناه است، چرا پيامبر شخصي را كه تند نماز ميخواند، به كلاغي تشبيه كرد كه به زمين نوك ميزند؟  
  ۳۶   دوست دارم به دور از حواس پرستي، نمازهايم را با حضور قلب و توجه كامل به خداي متعال بخوانم و از اين ارتباط معنوي، بهره و لذت ببرم. بايد چه كنم؟  
  ۳۷   اگر انسان بگويد اهل نماز اول وقت هستم، اهل دروغ نيستم، نشانه خودپسندي است؟  
  ۳۸   انسان تا چه حدّي مي تواند روي نماز خود حساب كند؟  
  ۳۹   دوست دارم نماز هايم را با حضور قلب و توجه كامل بخ خداي متعال بخوانم.  
  ۴۰   بهترين نماز ها چه نمازي است؟  
  ۴۱   چگونه بفهميم كه نمازمان مورد قبول حق تعالي قرار گرفته است ؟  
  ۴۲   راههاي بازگشت يك انسان بي نماز، دروغگو، دزد و... و به يك انسان پاك و درستكار چيست؟  
  ۴۳   آيا در نماز پوشيدن چادر به تنهايي براي زنان كافي است يا بايد روسري و مقنعه هم داشته باشند؟  
  ۴۴   براي تمركز حواس و حضور قلب در نماز چه بايد كرد؟ آيا هيپنوتيزم در اين امر مؤثر است؟  
  ۴۵   براي تشويق بچه ها به نماز چه توصيه هايي داريد؟  
  ۴۶   در مورد نماز و حضور قلب توضيح دهيد. اگر كسي نمازش را صحيح و با دقت بخواند، مي تواند هر كاري بكند، مثل تقلّب، ظلم و ...؟! بر عكس آدمي كه انفاق مي كند و به مردم خدمت مي كند و در كارهاي خير پيشقدم باشد، ولي در نمازش سستي به خرج دهد يا بي اهميت باشد. اين مطلب را برايت تشريح كنيد.  
  ۴۷   چه كنم نمازم را با حضور قلب بخوانم، حواس پرتي نداشته باشم و فكرم به اين طرف و آن طرف نرود.  
  ۴۸   در خصوص مراتب و شرايط حضور قلب در نماز توضيح دهيد.  
  ۴۹   دانشجوي ترم دوم هستم كه با بيماري و فوت پدرم و شرايط سخت زندگي مواجه بوده ام. اكنون با مشكل عصبانيت و حواس پرتي در موقع درس خواندن و نماز مواجه هستم. يك سالي است كه به دختر عمه ام علاقه مند شده ام، ولي نمي دانم چه كار كنم؟  
  ۵۰   چكار كنم تا هنگام نماز حواسم جمع باشد و با دلي آرام و قلبي مملو از عشق به خدا به عبادت بپردازم؟