عبارت قسمت
تعداد كل:۴۳

رديف عنوان
  ۱   يكي از بستگان ما، كودك 5 سالهاي دارند كه در مسأله تربيت مذهبي او نياز به راهنمايي داريم. پدر اين كودك به موازين شرعي و حتي نماز بياعتنا بوده و خانوادة او نيز اهل بي بند و باري، بيحجابي، تماشاي فيلمها و نوارهاي مبتذل هستند و با توجه به اينكه همه در يك خانه (2 طبقه مجزّا) زندگي ميكنند، اين كودك دائماً با خانوادة پدر معاشرت دارد. امّا مادر بچّه كه تا حدودي موازين شرعي را رعايت ميكند، هيچ تسلّطي روي او ندارد. حال با توجه به اينكه من با اين كودك تماس دارم و او نسبت به من علاقة زيادي دارد، چگونه ميتوانم به او كمك كنم تا در آينده بي دين و لاابالي بار نيايد؟ عليرغم مخالفت پدرش، چگونه ميتوانم او را با اعتقادات مذهبي آشنا نمايم؟  
  ۲   چرا بايد خانمها حتي زماني كه تنها هستند، با حجاب در مقابل خداوند نماز بخوانند؟  
  ۳   اغلب چادر نمازهاي رنگي، در روشنايي، نمايشگر اندام بدن زن مي باشد، مثلاً ساية دست برهنه از روي چادر ديده مي شود، با اين كه چادر نازك نيست. در اين صورت وظيفه چيست؟  
  ۴   تفاوت حجاب زن در نماز با حجاب زن در مقابل نا محرم چيست؟  
  ۵   دختري 32 ساله، داراي مدرك ليسانس، فوق العاده حساس و زود رنج هستم. محنتها و تلخي هاي بسيار ديده و خواستگار هاي نسبتاً خوبي داشتم، ولي به خاطر رفتارهاي نادرست خانواده ام رد كردم. حواس پرتي كه در نماز و عدم حضور قلب و مشكلات عديدة روحي ديگر... نياز بهراهنمايي شما دارم.  
  ۶   اگر چادر نماز نازك باشد و دست ها در زير چادر از مچ به بالا بي پوشش باشد، آيا نماز باطل است؟  
  ۷   شوهرم آدم خوبي است، ولي متأسفانه زياد مقيد به انجام امور ديني نيست. گاهي نماز مي خواند و گاهي نماز نمي خواند، ولي با عقايد و اعمال مذهبي مخالف نيست. در اين باره مرا راهنمايي كنيد.  
  ۸   خواندن نماز براي بانوان مخصوصاً دختران جوان در مساجد بهتر است و ثواب بيشتري دارد يا در خانه و به صورت فرادي؟  
  ۹   آيا اشكالي دارد كه زنان بدون چادر ولي با حجاب كامل نماز بخوانند؟  
  ۱۰   مگر خداوند به زنان نامحرم است كه موقع نماز خواندن گرچه در اتاق خلوت و جاي تاريك - بايد حجاب خود را كاملاً رعايت كنند؟  
  ۱۱   همسرم با پسر دايي خود كه نماز نميخواند حرف ميزند، آيا اشكال شرعي دارد؟ طرز برخورد با اين افراد چگونه بايد باشد؟ چه كنيم كه اهل نماز شوند؟  
  ۱۲   چرا نماز خواندن با چادر سياه و حتي لباس سياه مكروه است؟ آيا نماز خواندن با چادر سفيد خيلي نازك اشكال دارد؟  
  ۱۳   من اذان نمازم را همان طور كه نشسته ام و مقنعه و چادرم را سر مي كنم مي خوانم،بعد بلند مي شوم و اقامة نماز را مي گويم و نماز را شروع مي كنم. آيا اشكالي دارد؟  
  ۱۴   جوايزي كه تهيه مي كنيد از چه منبعي است؟ آيا با چادر نمازي كه به عنوان هديه مي فرستيد نماز خواندن درست مي باشد؟  
  ۱۵   پدر و مادري نماز نمي خوانند، آيا فرزند نسبت به ايشان وظيفه اي دارد؟  
  ۱۶   مدتي است نسبت به نماز و ديگر دستورهاي اسلامي لاقيد و بي توجه شده ام و آن حالات خوش قبلي را ندارم . در بين مردمي زندگي مي كنم كه همه چيزشان دنيا است و نماز نمي خوانند; فقط پدرم نماز مي خواند.دختران با حجاب را مسخره مي كنم و از بعضي مسئولان غيبت مي كنم . در مورد غرور و حجاب و طرز راه رفتن وخنديدن مشكل دارم و حدود آن ها را براي خودم نمي دانم . لطفاً مرا در موارد مذكور راهنمايي كنيد.  
  ۱۷   زني كه شوهر كرده و فعلاً در محلّ تولّدش زندگي نمي كند و يقين دارد شوهر وي به محلّ تولد زن براي زندگي دائمي بر نمي گردد, آيا هنگامي كه آن زن به محلّ تولّدش براي ديدن خويشان مي رود, بايد نمازش راتمام بخواند؟  
  ۱۸   دختر 16ساله دبيرستاني هستم كه نامزدم نماز نمي خواند و به دنبال كار هم نمي رود. بيكاري او,خانواده ام مخصوصاً مرا بسيار نگران كرده است تا جايي كه به فكر طلاق افتاده ام . راهنماييم كنيد.  
  ۱۹   اگر هنگام سجده رفتن مانعي بين مهر و پيشاني مانند چادر قرار بگيرد، آيا نماز باطل است؟ آيا ميتوان سر را از روي آن برداشت و مانع را بر طرف كرد؟  
  ۲۰   اگر شوهر در دبر زنش انزال كند, آيا زن در حالي كه مقداري مني در داحل دبرش باقي است مي تواند نماز بخواند؟  
  ۲۱   دختر هفده ساله و دوم دبيرستان هستم . در يك خانواده مذهبي زندگي مي كنم اما مدتي است كه درامر نماز سستي مي كنم . احساس مي كنم رغبتم به نماز كم شده و اين مرا نگران كرده است . خواهشمندم مرا راهنمايي كنيد.  
  ۲۲   آيا خواندن نماز با لباس آستين كوتاه و چادر نازك صحيح است ؟  
  ۲۳   وقتي خداوند ناظر بر كارها است و ما را مي بيند چرا بايد موقع نماز حجاب داشته باشيم؟  
  ۲۴   همسرم نماز نمي خواند. از چه راهي ميتوانم او را به نماز تشويق كنم ؟  
  ۲۵   با پسر خاله ام نامزد شده ام و به نظر رفتارش خيلي متعادل نيست ; گاهي دروغ مي گويد و زماني نماز نمي خواند; سيگار هم مي كشد ونگاه هايش آلوده است , چه راه حلّي را پيشنهاد مي كند كه كارهاي ناروا را كناربگذارد, تا در آينده خوشبخت شويم ؟  
  ۲۶   چرا زن در موقع نماز و بدون وجود نامحرم بايد با حجاب باشد؟  
  ۲۷   وقتي خداوند ناظر بر كارها است و ما را مي بيند چرا بايد موقع نماز حجاب داشته باشيم؟ او كه مرد و زن نيست.  
  ۲۸   خداوند كه در هر حال ناظر بر اعمال ما است، چرا به هنگام نماز خواندن بايد حجاب داشته باشيم و در ديگر ساعاتي كه در منزل هستيم، حجاب لازم نيست؟  
  ۲۹   در حالي كه خداوند از رگ گردن به انسان نزديكتر است، فلسفه حجاب كامل داشتن در نماز براي زنان چيست؟  
  ۳۰   نماز خواندن با بدن برهنه و لخت، البته با شورت يا شلوارك چگونه است؟ لطفاً هم لخت و هم شلوارك جداگانه توضيح داده شود و نيز اينكه چرا زنان و دختران هنگام نماز، نبايد هيچ جاي آنها پيدا باشد؟  
  ۳۱   شوهري دارم كه با ايمان، با غيرت، اهل كار و پايبند به اصول و مذهب اسلامي، ولي از ابتدأ به نماز خواندن عادت نكرده و اكنون كه 40 سال دارد، نماز نميخواند! شيوه فراخواندن ايشان به نماز چيست؟  
  ۳۲   حجاب مرد در حال نماز و غير نماز چه مقدار است؟  
  ۳۳   آيا در نماز بايد همة اعضاي بدن پوشيده باشد، با اين كه چادر به طور كامل دور فرد قرار گرفته است؟  
  ۳۴   علت لزوم رعايت حجاب درنماز چيست ؟  
  ۳۵   اگر مرد هر چيز به زن مي گويد جهت نماز و حجاب و اصول دين اما زن حرف او را گوش نكند و عمل نكند مرد بايد چكار كند و اگر هم روي بچه باز شد از جهت لجبازي مرد بايد چه كار كند؟  
  ۳۶   خواهشمندم با خواندن اين نامه مرا راهنمايي كنيد به هر روشي كه مي توانيد مثلاً معرفي كتاب و ... ،دختري 20 ساله هستم كه چند ماه پيش به طور خيلي اتفاقي با پسري آشنا شدم كه دو سال از من كوچكتر است، او پسري است كه با دوستان ناباب راه ميرود ولي خودش دلي پاك و قلبي رئوف دارد، من با او رابطه خواهر برادري ديني آغاز كرده ايم نه مثل جوانان ديگر در حد نام و سوء استفاده از آن، او تنها پسري است كه من در اين 20سال با او حرف زده و اعتماد كرده ام من اهل هيچ گونه روابط دوست دختر و پسري نيستم ابدا او هم با اينكه با دختران زيادي به قول خودش در ارتباط است اما به هيچ وجه با من مثل آنها رفتار نمي كند و از حد خودش تجاوز نكرده، شايد باور نكنيد هيچ گاه در تمام عمرم از هيچ دختر يا پسري خوشم نيامده است، من او را حتي از برادران تني خود بيشتر دوست دارم و هميشه براي هدايت او به راه راست دعا كرده ام، به اندازه تمام عمرم گريه كرده ام حتي با هر بار نماز خواندن به جاي او هم نماز مي خوانم، مي خواهم از شما بپرسم آيا اين رابطه ها در حد ديدن و حرف زدن گناه دارد؟ من در اين مورد هم با او صحبت كرده ام من دختري با حجاب و چادري هستم و محرم و نامحرم برايم بسيار مهم است از صميم دل از شما خواهشمندم هستم مرا راهنمايي كنيد و براي هر دوي ما آرزوي توفيق باشد كه همه ما رستگار شويم؟  
  ۳۷   براي اقامه نماز حتماً بايد تمام بدن را پوشاند و بعد چادر به سر كرد يا نه فقط سر كردن يك چادر كفايت دارد؟  
  ۳۸   شوهرم در مشهد متولد شده است و هم اكنون در گناباد زندگي ميكنيم. خانه پدريشان در روستايي در 30 كيلومتري گناباد است وضعيت نماز و روزة شوهرم در مشهد و گناباد و روستاي پدريشان چگونه است؟ (قابل به ذكر است كه شوهرم در دوران كودكي 4 ماه نيز در مشهد زندگي كردهاند.)  
  ۳۹   آيا ميشود با مانتو به جاي چادر نماز خواند در صورت مثبت بودن، نوع مانتو و چگونگي پوشش آن را ذكر نماييد.  
  ۴۰   وقتي زني چادر سفيد نماز را ميگذارد ياد عروسي ميافتد و لذت ميبرد آيا اين لذت باعث ايجاد ريا در نماز نميشود؟  
  ۴۱   اگر بين پيشاني و مهر در حين سجده، چادر (يا چيزي ديگر) حايل شود، نماز چه حكمي دارد؟  
  ۴۲   من درخانواده اي هستم كه چندان مذهبي نمي باشند ، مثلاًمادرم بااينكه كلاس قرآن مي رود اهل نماز نيست با خانواده بداخلاق است ، دراين خانواده برادران وخواهرانم نسبت به نماز سهل انگار شده اند وگاهگاهي نماز مي خوانند نسبت به پدرومادر بداخلاق وبي ادب شده اند من صحبت كرده ام ولي بي فايده است . لطفاًچه روشهايي رابايد بكار برم تا موارد فوق رفع گردد ؟  
  ۴۳   1ـ بنده در خانواده مؤمن و در سطح متوسط مي باشم پدر و مادرم علاقه زيادي به حفظ حجاب و نماز بنده دارند ولي ديگر افراد خانواده پدرم وقتي بنده مقنعه ام را جلو كشيده و چادر سرم مي كنم احساس مي كنم به من به نوع ديگري نگاه مي كنند چه كنم تا تحت تأثير اين نگاه ها قرارنگيرم؟