عبارت قسمت
[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] تعداد كل:۱۰۱۰

رديف عنوان
  ۱   5-چگونه درنماز حضور قلب داشته باشيم ؟  
  ۲   1ـ كفاره نمازهاي ترك شده چيست ؟  
  ۳   2ـ قضاي نمازهاي ترك شده چه حكمي دارد؟  
  ۴   3ـ نماز هايي كه خوانده شده نمي دانم از لحاظ قرائت درست است يا نه چه حكمي دارد؟  
  ۵   1ـ شكيات نماز را توضيح دهيد؟  
  ۶   3ـ آيا وقتي ما در بين مردم نماز فرادي بخوانيم نماز جماعت بقيه قبول است؟  
  ۷   آيا بعد از فوت پدر نماز قضاء پدر بر فرزند بزرگتر واجب است ؟نماز مادر چطور واينكه فرزند بزرگتر تا چه زماني مي تواند انجام دهد؟  
  ۸   اگر موقع نماز حمد وسوره شنيده نشود باطل است يا خير ؟  
  ۹   1-اگر كسي نماز زيارت بخواند وماپشت سر او نماز واجب اقامه كنيم آيا قبول است يا خير ؟  
  ۱۰   ما نماز ظهر و عصر را با هم ميخوانيم در حالي كه هنوز ظهر است و نماز مغرب و عشاء را با هم مي خوانيم در حالي كه هنوز غروب اسنت آيا خواندن نماز به اين شكل اشكالي ندارد ؟  
  ۱۱   درمورد فضيلت نماز درحرم مطهر ونماز شب نيز درصورت امكان توضيح دهيد؟  
  ۱۲   2- اگر نماز صبح قضا شد چه وقت بايد خوانده شود؟  
  ۱۳   2ـ چرا اساساً نماز مي خوانيم؟  
  ۱۴   2-اگر نماز صبح غذا شود آيا در بجا آ وردن آن در وقت نماز ظهر ترتيب لازم است يا خير؟  
  ۱۵   بنده تصميم به مسافرت داشتم وقتي سوار ماشين شدم چند دقيقه ازاذن ظهر گذشته بود ، تاوقتي كه به مقصد رسيدم نمازم قضاءشده ، حال قضاي آنرا بايد شكسته بخوانم ياكامل  
  ۱۶   1-آيا درسفر با هدف تحصيل مي توان نماز راكامل خواند . اگر جواب منفي است به كداميك از مراجع مي توان مراجعه نمايم .2-اگرتاكنون نمازهايم راكامل خوانده باشم حكم نمازهاي خوانده شده چيست ؟  
  ۱۷   لطفاً درمورد حكم نماز وروزه دانشجوياني كه شهرستاني مي باشند ودرحال حاضر محل تحصيلشان دانشگاه مشهد مي باشد توضيح كامل عنايت فرماييد .  
  ۱۸   2-اگر بطور نامنظم مأ مو ريتهاي براي كارمند پيش بيايد كه بايد به شهر ديگري برود كه در 45 كيلومتري محل كار انسان و85 كيلومتري محل سكونت است برود تكليف نماز و روزه اودر شهر مقصد مأ موريت چيست؟3- اگر بعد از اتمام مأموريت براي صله رحم شب رادرآن شهربماندتكليف نمازوروزه اش چه مي شود؟  
  ۱۹   2ـ در نماز هاي مستحبي نيت احسان وزيارت مي كنم آيا صحيح است ياخير؟  
  ۲۰   منظور از نماز سروقت خواندن يعني چه ؟ يعني يه مجرد اذان شنيدن بايد نماز خواند يا ساعاتي بعد از اذان بايد نماز بخوانيم ؟ آيا براي شروع نماز هم بايد اقامه خواند هم اذان ؟  
  ۲۱   1-اگر مردي نماز نخواند آيا اگر زن تهديد به كنار او نخوابيدن كند گناهي مرتكب نمي شود؟  
  ۲۲   2- مردي جهت نماز نخواندن مي گويد نمي توانم خودم را پاك كنم لطفاً راجع به ترغيب وتشويق او به نماز چه برنامه هايي را داشته باشيم؟  
  ۲۳   2-آيا پسراني كه مثل من 9 سال دارند بايد نماز بخوانند يا خير و بعد از مرگ وي آيا واجب است كسي نمازهايي كه در سن 9 سالگي بجا نياورده است بجا آورد يا خير ؟2- لطفاً راجع به اهميت نماز هم مطالبي را عنايت فرمائيد ؟  
  ۲۴   1- آيا بدون وضو نماز خواندن در صورت بي حوصلگي درست است يا خير ؟  
  ۲۵   بنده اهل قوچان هستم وبراي هميشه اين را ترك كرده ام وفعلاً ساكن كرمان هستم ولي آينده قصد دارم در مشهد زندگي كنم سالي يكي يا دوبار به مشهد مي آيم هربار يك يا دو روز يا 4 يا5 روز بيشتر طول نمي كشد اين چند روزي كه در مشهد هستم ، تكليف نماز چيست ؟  
  ۲۶   1- -آيا در نمازهاي زيارت ميتوان به نيت دوازده امام ( ع ) معصوم ( ع ) نماز خواند ؟  
  ۲۷   چنانچه مسافرابتداقصد10روزه كرده باشدولي بعدازدوروزقصدكمترازان راكندآيابازهم نمازش را4ركعت بخوانديامي تواندشكسته بخواند ؟  
  ۲۸   1-آيا درسفر با هدف تحصيل مي توان نماز راكامل خواند . اگر جواب منفي است به كداميك از مراجع مي توان مراجعه نمايم .2-اگرتاكنون نمازهايم راكامل خوانده باشم حكم نمازهاي خوانده شده چيست ؟  
  ۲۹   قبل از پيدايش مذهب مسلمانان نماز را چگونه مي خواندند دست باز يا دست بسته يا هر دو دقيقاً اين اختلاف چه زماني بوجود آمد ؟ همچنان كه اختلاف در وضو بين طا ئفه شيعه و سني ازكي بروز كرد ؟ در زمان حكومت بني اميّه با توجه به اختلاف در مكه امامت نماز را چگونه مي خواندند و تاريخ اين مكه اگر تفضيلاً گفته شود ممنون مي شوم ؟  
  ۳۰   2- آيا دو پسري كه به سن بلوغ رسيده باشند ودر كنار هم نماز بخوانند نماز درست است يا نه ؟ چرا ؟  
  ۳۱   1ـ كسي كه تعداد نمازهاي قضا شده و روزه هاي قضاء شده خود را نمي داند چه تكليفي دارد؟  
  ۳۲   1 ـ آيا نماز خواندن درماشين درحال حركت اشكال دارد ؟  
  ۳۳   2 ـ برحسب وظيفه شرعي نماز آيات برهر انسان مكلفي واجب است اگر كسي براثرغفلت وناداني سالهاي طولاني اين فريضه را بجانياورده باشد ساليانه چند نماز آيات قضا بايد بجا آورد ؟  
  ۳۴   2-اينجانب چند سال پيش ساكن مشهد بوده ام ومنزل مسكوني نيز درمشهد دارم وقصد اعراض وطن نيز ننموده ام ودرحال حاضر درشهرستان طبس ساكن مي باشم . دوران دانشجوئي را نيز درشهر جديد گلبهار طي نموده ام كه درفاصله 40كيلومتري مشهد واقع شده است .اگر پس از فارغ التحصيلي به علت كار واجب مجبور باشم مدتي رادر شهر جديد گلبهار به سر ببرم ودرطول روز بين مشهد وگلبهار درتردد باشم با توجه به اينكه مشهد درحال حاضر وطن دوم اينجانب به حساب مي آيد تكليف روزه ونماز اينجانب چيست ؟  
  ۳۵   در قطب شمال كه شش ماه شب و شش ماه روز است نماز چگونه خوانده ميشود ؟در فضا كه هوا وجود ندارد ( جو ) اگر زن و مردي به هم برخورد كنند حكم آنچيست  
  ۳۶   لطفاً درخصوص تعداد نمازهاي يوميه وطريقه نماز شب توضيح دهيد؟  
  ۳۷   نماز دوركعتي صبح را چهار ركعت خوانده ام ضمن اينكه تشهد را درركعت دوم خواندهام و قنوت را هم نخوانده ام تكليف چيست ؟  
  ۳۸   آيا نماز خواندن بر روي خانه خدا (كعبه) امكان دارد يا خير؟  
  ۳۹   من با مشكلات زيادي روبرو مي باشم بيشتر اوقات ائمه را در خواب مي بينم درحاليكه بسيار فقير وبي چيزم ، شبي در خواب امام زمان (عج) را ديدم كه به من سفارش كردند 5ركعت نماز ولا بجاي آورم اما ذكرش را ياد نداشتم بفرماييد كه آيا چنين نمازي وجود دارد ؟ لطفاً مرا راهنمايي فرماييد.  
  ۴۰   1ـ آيا نماز خواندن خانم ها در اين رواق (دارالهدايه) صحيح مي باشد با توجه به اين كه خانم ها و آقايان با هم نشسته اند و بعضي از خانم ها جلوتر از آقايان نماز مي خوانند ؟  
  ۴۱   2ـ آيا نماز خواندن بر روي خانه خدا (كعبه) امكان دارد يا خير ؟  
  ۴۲   1ـ شخصي مسلمان را فرض كنيد كه براي تحقيق به كره ماه و مريخ رفته است حال اين به كدام جهت و چگونه نماز بخواند؟  
  ۴۳   2ـ كسي كه مي خواهد روي كعبه « پشت بام» خانه خدا نماز بخواند چگونه ميسر است؟  
  ۴۴   2ـ بعد از ماه مبارك رمضان تصميم به قرائت قرآن و نماز شب گرفته ام ولي نمي دانم چرا نمي توانم عملا اجرا كنم لطفا راهنمايي بفرماييد؟  
  ۴۵   2 ـ چنانچه ميزان نمازقضابطوردقيق مشخص نباشدتكليف چيست؟  
  ۴۶   1 ـ درصورتيكه نمازدرحال قضاشدن مي باشدوازطرفي مكلف جهت قبله رانمي داندآيامي تواندبصورت اختياري به جهت خاصي نمازبخواند ؟  
  ۴۷   لطفا در خصوص موضوع مهم نماز توضيحاتي عنايت فرماييد ؟  
  ۴۸   – اساسا چرا ما نماز مي خوانيم ؟  
  ۴۹   چرا ساسا ما نماز مي خوانيم و چه فلسفه اي دارد ؟  
  ۵۰   *- لطفا درمورد نماز مسافر توضيح دهيد؟ وبفرماييد كه اگر شخصي نداند كه آيا قصد ده روز كرده يا نه بايد چه كار انجام دهد ؟