عبارت قسمت
[۱] [۲] [۳] تعداد كل:۱۰۸

رديف عنوان
  ۱   2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟  
  ۲   آياتي كه در بردارنده اهميت نمازند كدامند  
  ۳   كدام آيه دلالت بر نماز ولايت دارد  
  ۴   كدام آيه دلالت بر قصربودن نماز مسافر دارد  
  ۵   در آيه 114 سوره هود منظور از دو طرف روز و اوايل شب نماز را برپا داريد چيست ؟  
  ۶   هدف از آفرينش انسان و جن عبادت است ؛ حال ميخواهم بدانم منظور ازعبادت چيست ؟ آيا همان اوراد و نماز است يا چيز ديگر ؟  
  ۷   مردهاي كه نماز نميخواند و حلال و حرام را نميدانست، آيا ميتوان براي او فاتحه و ياسين خواند (با توجه به اين كه وي از فاميل نزديك باشد)؟  
  ۸   درتفسير سوره حجرات آقاي قرائتي ميگويد كه پيامبر در حال نماز بوده اند كه چشمشان برروي آب دهاني مي افتد كه روي ديوار بوده در اين هنگام چند قدم جلو ميروند و با چوبي آن را رفع مي نمايند و بعد بر مي گردند و به نمازشان ادامه ميدهند اولاً آيا اين روايت صحيح است دوماً چطور توجيه مي شود در حاليكه پيامبر بالا ترين تو جه و حضور قلب را در نماز شان داشته اند ؟  
  ۹   منظور از صلاه الوسطي در قران كدام نماز است  
  ۱۰   جواني كه با مسايل فرهنگي و قرآن و دعا و نماز سر و كار دارد، بيشتر ارزش دارد يا كسي كه با انواع گناهان و فساد اخلاقي آلوده است؟  
  ۱۱   مقلد آيت الله خامنهاي هستم. مدت يك سال است به كلاسهاي قرآن ميروم و تجويد را فرا گرفتهام. آيا نمازهايي كه قبلاً خواندهام و رعايت مخارج حروف را نكردهام، صحيح است؟  
  ۱۲   بسيار علاقه مندم كه قرآن را در نماز ختم كنم. آيا مي توانم سورههاي بلند را در يك نماز بخوانم؟ ايا مي توانم اين آيات را چند آيه چند آيه بخوانم؟  
  ۱۳   بنده در نمازهايم ممكن است اصلاً سورة اخلاص را نخوانم. آيا باعث باطل شدن نمازم مي شود؟  
  ۱۴   بعد از نماز چه سوره اي بهتر است خوانده شود؟  
  ۱۵   آيا ميتوان در نمازهاي واجب پس از حمد، آيت الكرسي را خواند يا حتماً بايد يك سوره كامل خواند شود؟  
  ۱۶   با توجه به اين كه زبان ما فارسي است و دريافت معنا و مفهوم از هر چيزي مقصود اصلي مإ؛ حح ميباشد، چرا نميتوانيم نماز و قرآن را به زبان فارسي بخوانيم؟  
  ۱۷   از دوران دبستان با درس عربي و قرآن مشكل داشتهام. حتماً در نماز تلفظ اشتباه سهوي دارم. آيا نمازم قبول است؟  
  ۱۸   آيا به جز آيات 17 و 18 سورة روم آيات ديگري مشتمل بر ذكر وجوب همة نمازهاي پنجگانه وجود دارد؟  
  ۱۹   در نمازهاي واجب آيا داشتن يا گرفتن كتاب براي خواندن سوره هاي بلند موجب ابطال نماز مي شود؟  
  ۲۰   در چه صورتي نمازگزار نبايد سوره را بخواند؟ـ در چه صورتي نمازگزار بايد تسبيحات اربعه را يك مرتبه بخواند؟  
  ۲۱   آيا هنگام نماز انسان مي تواند حمد و سوره را از روي قرآن يا از روي نوشته بخواند؟  
  ۲۲   آن كدام دو سوره از قرآن است كه اگر بخواهيم در نماز بخوانيم بايد با هم خوانده شود؟  
  ۲۳   براي اين كه نمازمان واقعي باشد و خوفمان از خدا بيشتر شود و تفكر عميقي در قرآن داشته باشيم، چه بايد كرد؟  
  ۲۴   چرا قرآن يا دعاها و نماز را به فارسي نميخوانيم تا اين كه بفهميم به خدا چه ميگوييم؟  
  ۲۵   چرا برخي افراد با اين كه خدا و قرآن را قبول دارند، ولي موقع نماز از مهر استفاده نميكنند و ما ايرانيها استفاده ميكنيم؟  
  ۲۶   با توجه به روايات مختلف خواندن كدام سوره در نمازهاي واجب مفيدتر و پر ثواب تر است ؟ اگر درمورد دعاها و تعقيبات شبانه روزي اطلاعي داريد, بيان فرماييد.  
  ۲۷   چرا قرائت سورهء نجم در نماز موجب بطلان نماز مي گردد؟ آيا دليل بر آن از روايات هست ؟  
  ۲۸   دعاهايي كه هنگام عطسه خوانده مي شود, چند مورد ذكر كنيد.ـ آيا عطسه علامت صبر است در انجام كار بايد كمي درنگ كرد؟ـ با توجه به اين كه عطسه شوم است , آيا هنگام تلاوت قرآن نيز بد است ؟ـ آيا عطسه به خاطر شوم بودنش در نماز اثر مي گذارد و موجب بطلانش مي شود؟ـ با اين كه عطسه شوم است و نا مبارك , چرا خداوند آن را در وجود انسان قرار داده است ؟ـ به تجربه ثابت شده : عطسه براي جلوگيري از سردرد مفيد است . آن هايي كه در هفته يك بار هم عطسه نمي كنند چه كنند حداقل يك بار عطسه كنند؟ـ چرا بعضي در مدت كوتاهي چند بار عطسه مي كنند, اما بعضي حتي در طول هفته يكبار هم نمي كنند؟!  
  ۲۹   آيا رعايت مخارج حروف جهت اقامه نماز و قراءت قرآن لازم است؟  
  ۳۰   بنده هفتاد سال دارم و چون دندان ندارم، موقع خواندن نماز و قرآن مجيد نمي توانم مانند كساني كه دندان دارند، حروف را ادا كنم. آيا نماز باطل مي شود؟  
  ۳۱   آيا در ذكر سجدة واحب قرآن مي توان ذكر سجدة نماز (سبحان ربي الأعليبحمده) را گفت؟ آيا يك سجده كافي است يا لازم است دو سجده انجام گيرد؟  
  ۳۲   چرا بايد نماز و قرآن را به زبان عربي بخوانيم، وقتي كه معناي آن را به خوبي نمي فهميم؟  
  ۳۳   آيا مي شود در نماز واجب قرآن را از رو خواند؟  
  ۳۴   خداوند چند بار در قرآن كريم دربارة نماز سفارش كرده است، در كدام آيات؟  
  ۳۵   در اكثر كتب ديني و حتي قرآن آمده است كه ما قرآن را براي هدايت شما فرستاديم قرآن كتابي است كه بر پيامبر نازل شده است و ايشان عرب بودهاند و به همين جهت به زبان عربي فرستاده شد و اعمالي مثل نماز هم توسط پيامبر به عربي خوانده شد ولي ما عجم و فارسي زبان هستيم و خيلي از افراد سالمند آنچه را ميخوانند نميفهمند. پس چرا ما بايد نماز و دعايمان به زبان عربي باشد و فارسي نخوانيم؟  
  ۳۶   چرا با وجود تبليغات بيش از اندازه درباره نماز و... هر روز از تعداد نمازگزاران كاسته ميشود؟ آيا در قرآن در اينباره دستور و راهكاري وجود دارد؟  
  ۳۷   آيا كسي كه در هنگام تلاوت قرآن نتواند حروف را به شكل درست تلفظ كند، مرتكب گناه شده است؟ اين حكم در مورد پدر و مادرم كه بيسوادند و در هنگام نماز دچار مشكل ميشوند چگونه است؟  
  ۳۸   لطفاً درباره عبارت صدق اللّه العلي العظيم توضيح داده و بفرماييد: آيا اين عبارت در قرآن وجود دارد يا خير؟ ديگر آن كه آيا اين فراز را ميتوان بعد از نمازهاي واجب و دعاها، خواند؟  
  ۳۹   كدام سوره است كه نام يكي از كرات است و با ظهورش وقت يك نام تمام ميشود و با رفتنش وقت نماز ديگري فرا ميرسد؟  
  ۴۰   الف: قرآن كريم، براي نماز در زندگي مؤمن چه نقشي قائل است؟ ب: در قرآن كريم، چه ويژگيهايي براي دوستان خدا آمده است؟ ج: آيا قرآن مجيد برنامهاي مدون براي زندگي مؤمن ارائه كرده است؟ (در راه رسيدن به كمال)  
  ۴۱   الف. آيا دربارة شب اوّل قبر، آيهاي در قرآن وجود دارد؟ ب. آيا رواياتي كه ميگويند شب اوّل قبر چنين و چنان ميشود، صحّت داشته و با قرآن منطبق است؟ نيز آيا عذابهاي فوق متوجه اشخاص با ايمان و شهدا نيز ميباشد؟ ج. آيا با توجه به اين كه، در قبر شب و روز معنا نميدهد; تعبير به شب اوّل قبر درست است؟ د. و كسي كه به دليل درآمد كم يا نداشتن كار مشخص، امروز و فردا ميكند و خمس و زكاة مالش را نميدهد; آيا نماز و روزة او صحيح است؟ تكليف كساني كه از اموال او از قبيل خوراكيهايش استفاده ميكنند چيست؟  
  ۴۲   چرا سفارش شده كه بعد از نماز عشأ آيه ءامن الرسول خوانده شود؟  
  ۴۳   در نماز به جاي حمد يا توحيد چه سورههايي ميتوان خواند؟  
  ۴۴   چرا قرآن به زبان فارسي چاپ نميشود، در حالي كه به زبان انگليسي چاپ شده و نيز چرا دعاها و نماز به زبان عربي است؟ گفته ميشود، دليل عقبماندگي ما، عربي بودن قرآن است؟  
  ۴۵   چرا كتاب آسماني ما به زبان عربي است و ما نميتوانيم به فارسي با خداي خود راز و نياز كنيم نماز را بايد حتماً به عربي بخوانيم تمام ادعيه به زبان عربي است. در صورتي كه يكي از بزرگترين منافع خواندن قرآن درك صحيح آيات است و اين براي همه مقدور نيست مگر براي كساني كه زبان عربي بدانند.  
  ۴۶   خداوند در آيه 125 بقره ميفرمايد: در مقام ابراهيمغ نماز بخوانيد; منظور چيست؟  
  ۴۷   بعضي برادران شيعه دربارة نماز ميت ميگويند: اقتدا جايز نيست. آيا اقتدا كردن با جماعت در نماز ميت جايز است يا نه؟ در صورت عدم جواز، لطفاً حكم اين مسئله را كه، انسان تنها نماز بخواند يا گروه گروه، روشن كنيد; در ضمن، كدام آيه از قرآن به نماز ميّت اشاره دارد؟  
  ۴۸   در كدام نماز است كه يكي از آيههاي قرآن 200 مرتبه تكرار ميشود؟  
  ۴۹   در قرآن نماز با كدام واجب شرعي 28 بار آمده است؟  
  ۵۰   با توجه به آية 45 سوره عنكبوت، 14 سورة طه و 28 سورة رعد، نقش نماز رادر زندگي انسان توضيح دهيد؟