عبارت قسمت
تعداد كل:۳۴

رديف عنوان
  ۱   تاليفات امام خميني در رابطه با نماز چيست؟  
  ۲   ستاد اقامه نماز از چه زماني شروع به فعاليت كرد و چه برنامه هايي را در دست كار دارد  
  ۳   آيا كارهاي خير از قبيل نماز و روزه و صدقات براي ميت مفيد است ؟  
  ۴   عده اي مي گويند رفتن به مسجدجمكران شب هاي چهارشنبه ارجحيت بيشتري داردآيا اين گفته صحت دارد،كي وقت خواندن نماز شب است اول شب ياآخرآن؟  
  ۵   بين كسي كه نماز مي خواند وكار زشت هم انجام مي دهد، با كسي كه نمي خواند وكار نيك انجام مي دهدچه تفاوتي وجود دارد؟ آيااين دوبه نمازاحتياجي دارند؟  
  ۶   بعد از نماز تسبيح حضرت زهرا(س) گفتن بهتر است يا سجده شكر انجام دادن؟  
  ۷   فلسفه اينكه در آخر نماز هنگام گفتن تكبير دستها را روي ران مي كشندچيست؟  
  ۸   علت قضا شدن نماز صبح چيست؟  
  ۹   چرا در تهران خطبه هاي نماز جمعه را قبل از اذان مي خوانند؟  
  ۱۰   چرا آقاي خاتمي رئيس جمهور كشورمان نماز جمعه را اقامه نمي كنند؟  
  ۱۱   در مورد اسرار نماز كتابهاي مفيدي معرفي نماييد.  
  ۱۲   اهداف و فعاليت هاي ستاد اقامه نماز را نام ببريد  
  ۱۳   1- چرا طبقه پايين از نماز صبح تا نماز شب مختص خواهران است وبعد از نماز شب مختص برادران وخواهران است ؟2- براي چه بچه هاي زير 10سال (16 سال) نمي توانند از بخش كامپيوتر استفاده كنند؟3ـلطفاً دربخش كامپيوتر بعضي از CD ها را نفروشيد چون اين CD ها پيدانمي شود؟  
  ۱۴   1-حكم نماز و روزه دانشجويي كه به شهر ديگري براي ادامه تحصيل مي رود چيست ؟ ( از كاشان به تهران) اگر ميشود به صورت كامل جواب دهيد از چند جاي ديگر هم پرسيده ام ولي درست نفهميدم .  
  ۱۵   آيا عطسه نماز را باطل مي كند؟ در سجده چطور؟ اگر عطسه پي در پي باشد چطور؟  
  ۱۶   1 – چرا بعضي از روحانيون موقع نماز يا درمواقع ديگر عمامه را زير گردنشان مي كنند ؟2 – آيا عمل فوق واجب است يا مستحب چرا؟3 – آيا امر فوق سند روايي خاص دارد يا خيرچرا ؟  
  ۱۷   2 –{الحمد لله رب العالمين} بعد از سوره فاتحه در نماز براي چيست ؟  
  ۱۸   شك بين يك و دو ، دو و سه و همچنين سه و چهار در نماز چهار ركعتي چه حكمي دارد ؟  
  ۱۹   چنانچه تشهد عمدا يا از روي فراموشي ترك شود نماز چه حكمي دارد ؟  
  ۲۰   آيا هنگام تكبيرة الاحرام بايد بدن نمازگزار آرام باشد؟  
  ۲۱   چنانچه بعد از سلام نماز در تعداد ركعات شك كنيم وظيفه چيست؟  
  ۲۲   اگر نمازگزار در ركعت دوم نماز تشهد را فراموش كند وظيفه اش چيست؟  
  ۲۳   نماز خواندن با لباسي كه به آن ادكلن زده ايم چه حكمي دارد ؟  
  ۲۴   قرائت حمد و سوره براي مأموم در نماز چماعت چه حكمي دارد  
  ۲۵   آيا كسي كه به دليل مشغله فكري فراوان بعضي اوقات در يك نماز دو بار شك مي كند حكم كثير الشك را دارد؟  
  ۲۶   اگر در نماز شك كرديم ادرار از بدنمان خارج شد يا خير وظيفه چيست؟  
  ۲۷   بستن چشم در نماز و در حال سجده چه حكمي دارد  
  ۲۸   فاصله در صفوف جماعت تا چقدر موجب باطل شدن نماز نمي شود؟  
  ۲۹   حكم زمين هايي كه در طرح تقسيم اراضي زمان طاغوت به كشاورزان واگذار شده چيست و نماز خواندن و ساختن مس  
  ۳۰   در چه تارخي و در كدام نماز پيامبر جهت قبله را تغيير دارد؟  
  ۳۱   نماز خواندن و غذا خوردن در خانه اي كه صاحب خانه خمس نمي دهد چه حكميدارد  
  ۳۲   ايا پول گرفتن براي خواندن نماز ميت جايز است  
  ۳۳   در تـاريخ مذكور است كه پيامبر ( صلي اللّه عليه و آله و سلم ) و اهلبيت او درعالم ماده و حتي در عـالـم مـثال و صوره تصرفاتي داشته اند مانند حديث اسراء , رفتن اميرالمومنين ( عليه السلام ) از مـدينه به مدائن , هزار ركعت نماز او در يكشب ,جواب دادن امام جواد ( عليه السلام ) از سي هزار مسئله در يك مجلس و امثال آن ,آيا اينها از محالات عقليه اي كه وقوع آنها ميسر نيست نمي باشد ؟  
  ۳۴   نماز خواندن با موهاي زايد بدن چطور است، و بهترين روش زايل كردن موهاي زايد چيست؟