الأنعام - آیه ۹۲


وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَينَ يدَيهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَي وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَي صَلَاتِهِمْ يحَافِظُونَ

و اين كتابي است كه ما آن را نازل كرديم؛ كتابي است پربركت، كه آنچه را پيش از آن آمده، تصديق مي كند؛ (آن را فرستاديم تا مردم را به پاداشهاي الهي، بشارت دهي،) و تا (اهل) ام القري [= مكه ] و كساني را كه گرد آن هستند، بترساني! (يقين بدان) آنها كه به آخرت ايمان دارند، و به آن ايمان مي آورند؛ و بر نمازهاي خويش، مراقبت مي كنند!


دانلود


بازگشت