النساء - آیه ۱۴۲


إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَي الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَي يرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

منافقان مي خواهند خدا را فريب دهند؛ در حالي كه او آنها را فريب مي دهد؛ و هنگامي كه به نماز برمي خيزند، با كسالت برمي خيزند؛ و در برابر مردم ريا مي كنند؛ و خدا را جز اندكي ياد نمي نمايند!


دانلود


بازگشت