الأنفال - آیه ۳


الَّذِينَ يقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينْفِقُونَ

آنها كه نماز را برپا مي دارند؛ و از آنچه به آنها روزي داده ايم، انفاق مي كنند.


دانلود


بازگشت