البقره - آیه ۳


الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ وَيقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينْفِقُونَ

(پرهيزكاران) كساني هستند كه به غيب [=آنچه از حس پوشيده و پنهان است ] ايمان مي آورند؛ و نماز را برپا مي دارند؛ و از تمام نعمتها و مواهبي كه به آنان روزي داده ايم، انفاق مي كنند.


دانلود


بازگشت