آيا نمازهاي مستحبي در زندگي روزمره تاثير مستقيم دارند


بله مثلا در مورد نماز شب روايات دلالت دارد

كه موجب زياد شدن رزق و روزي ميگردد و مهمتر

آنكه آيه قرآن فرموده است: ((و استعينوا بالصبر و

الصلاه; براي امور زندگي و حاجات و امور مهم از

صبر و از نماز استعانت بجوييد)) و چه بسيار

امدادهاي غيبي كه بواسطه به جا آوردن نمازهاي

واجب و مستحب نصيب انسان ميگردد. حضرت

علي (ع) هرگاه ميخواستند براي امر مهمي حركت

كنند اين آيه را ميخواندند و به نماز ميايستادند و

بعد به دنبال آن كار مهم ميرفتند.


ستاد اقامه نماز

بازگشت