آثار دنيوي و اخروي نماز چيست


نماز تاثيرات فراواني در زندگي دارد، اين

فوايد ميتواند - در زندگي فردي، اجتماعي،

دنيوي، اخروي و... باشد. در يك تقسيم بندي

ميشود فوايد نماز را به دو قسمت عمومي و

خصوصي تقسيم كرد.

فوايد عمومي:

1 - معراج مومن ; يعني، نجات از گردابهاي مادأي

ومعنوي.

2 - بازدارنده از جرائم; اصولا مقررات اجتماعي و

اصول انساني توسط خانوادههايي كه با نماز و

مسجد سر وكار دارند بيشتر مراعات ميشود و...

فوايد خصوصي :

1 - فلاح ورستگاري ;(به تعبير آيه 1 و 2 سوره

مومنون)

2 - استعانت;(به تعبير آيه 45 سوره بقره) گفتني

است كه كمك گرفتن از نماز ميوهاي است كه دست

همه كس به ميوههاي پايين آن ميرسد.

براي اطلاع بيشتر ر.ك:

نماز زيباترين الگوي پرستش غلامعلي نعيم آبادي

پرستش آگاهانه رضوان طلب

راز نماز محسن قرائتي


ستاد اقامه نماز

بازگشت