مخفيانه


انسان، مصون از دام هاي شيطان نيست و عبادت هاي عابد، چه بسا با عجب و ريا و خودنمايي تباه مي شود. راه غلبه بر اين آفت، عبادت هاي پنهاني است.[ صفحه 30]رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: «اعظم العبادة اجرا اخفاها» [1] .

پاداش عبادتي بيشتر است كه مخفي تر باشد.

البته اين در مواردي است كه خود اسلام، دستور به عبادت هاي علني (مثل نماز جماعت و جمعه و حج) نداده باشد، چرا كه نماز جماعت در مسجد، برتر از نماز فرادي در خانه است. عبادت مخفيانه بسياري اوقات، جلوي ريا و تباه شدن عبادت را مي گيرد.


پاورقي

[1] بحارالانوار، ج 70، ص 251.


بازگشت