چشم چراني


از ميان گناهاني كه نام برده شد، شايد بتوان گفت بيشترين ابتلا، «نگاه به نامحرم» باشد. چشم چران، كسي را گويند كه كنترل چشم ندارد و برايش مهم نيست كه چه چيزي را نبايد نبيند. عمده ي گرفتاري هاي چشم، مربوط به غريزه ي جنسي است. به فرموده رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم، زنا، فقط زناي عورت نيست، بلكه همه ي اندام هاي بدن زنايي دارند و «زناي چشم، نگاه به نامحرم است.» [1] برخي گمان مي كنند با ديدن صحنه هاي آلوده به شهوت، يا نگاه شهوت آميز براي رفع كنجكاوي، ذهن ديگر مشغوليت و كنجكاوي و حساسيتي ندارد؛ غافل از آن كه غريزه ي جنسي مانند آب شوري است كه هر چه از آن چشيده شود، انسان تشنه تر مي شود و فكر و ذهنش - ولو مدت زماني به ظاهر كوتاه - مشغول مي گردد؛ چرا كه به تعبير حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام «قلب، كتاب ديده ها است.» [2] .

داستان مؤذن و دختر همسايه معروف است كه مرد مؤذن براي وصال،[ صفحه 55]به آيين دختر ارمني درآمد و هنگام رفتن به حجله نقش بر زمين شد و از دنيا رفت! [3] و اين نمونه اي است از فرموده امام صادق عليه السلام كه «چه بسا يك نگاه كوچك، حسرت طولاني را به ارث گذارد.» [4] .

شيخ محمد دولت آبادي رحمه الله در مجلس دوستان گفته بود: خواهر زنم را تا حال نديده ام، كه اگر ببينمش، باز نمي شناسمش! [5] درباره اش گفته اند ميوه هاي بهشتي را ديده و خورده است و مي گفت: «اگر دل بخواهي كار نكنيد، شما هم مي بينيد. هر كاري مي كنيد براي خدا باشد، نه براي دل.»


پاورقي

[1] پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم: «فالعين زناها النظر»؛ ميزان الحكمة، ح 7853.

[2] «القلب مصحف البصر»؛ نهج البلاغه، حكمت 409.

[3] ر. ك: كيفر گناه و آثار و عواقب خطرناك آن، ص 325 و 326.

[4] «كم من نظرة أورثت حسرة طويلة»؛ الكافي، ج 5، ص 559.

[5] ناگفته هاي عارفان، ج 2، ص 35.


بازگشت