تندخواني و شتاب در قرائت


نماز با عجله، نمي تواند ارتباط ما را با محبوب به طور صحيح برقرار كند؛ چون آنچه موجب عجله در نماز است، همان موجب حواس پرتي است. براي اين افراد، زودتر رسيدن به محل كار، رفتن به كلاس درس، انجام كار اداري و... مزاحم نماز است و در واقع نماز مزاحم برنامه ي آنها شده است! و مي خواهند خود را از نماز برهانند و به امورشان رسيدگي كنند.

اين امر البته عموميت ندارد و گاه عجله در نماز، از روي عادت، بدون اين كه كار خاصي داشته باشيم، صورت مي پذيرد و طبيعي است كه فرصتي براي حضور در نماز به قلب نمي دهيم و تنها به ذهنمان فشار مي آوريم كه ادامه ي نماز را اشتباه نخوانيم!


بازگشت