درمان كوتاه مدت


از جمله روش هاي مقطعي و زود بازده، تصميم بر مخالفت در حال نماز است؛ يعني همان لحظه تصميم بگيرد خيال خود را به نماز و معاني آن متمركز نمايد و چنانچه خارج شد، دوباره باز گردد؛ چرا كه خروج از اين[ صفحه 33]حالت به دست انسان نيست، اما بازگرداندن آن اختياري است. [1] .

البته اين توقع بي جاست كه در ابتداي امر، بتوان در تمام نماز طاير خيال را كنترل كرد؛ چرا كه بايد اين امر به آرامي و به تدريج و به واسطه ي تمرين حاصل شود. به فرموده اساتيد، برخي از خيالاتي كه بر اثر كانال هاي ورودي ذهن (چشم، گوش و زبان) حاصل شده، گاه تا پانزده سال ضبط مي شود و بايد بر اثر تمرين از ذهن زدوده شود. [2] .

باور نمي كنيم؛ معمولاً اين طور بوده است. آن داستان معروف بيرون آوردن تير از پاي مبارك امام علي عليه السلام در حال نماز. وقتي اطبا از بيرون آوردن تير عاجز شدند، پيشنهاد امام حسن عليه السلام بود كه فقط يك زمان است كه مي توان تير را بدون درد بيرون آورد؛ هنگام نماز. و چنين كردند [3] و ما باور نمي كنيم هنوز.

راه دور چرا برويم؟ امام علي عليه السلام كه سهل است؛ كساني كه بويي از شاگردي شاگردانش برده اند نيز چنين بوده اند. مرحوم علامه طباطبايي رحمه الله بود كه عمل جراحي چشم ايشان بدون بي هوشي و پلك زدن صورت گرفت. آن هم هفده دقيقه! [4] .

پيش از آن، جريان عمل معده ي مرحوم آية الله العظمي سيد احمد خوانساري رحمه الله در سن 89 سالگي بود كه به دليل فتوايشان - كه تقليد مقلدان در حال بي هوشي موجب اشكال مي شود -، جراحي معده ي ايشان بدون بي هوشي انجام گرفت! هر چند پزشكان نمي پذيرفتند و در واقع باور نمي كردند كه بتوان جراحي معده را بدون بي هوشي انجام داد، اما شكم را پاره كردند و دوختند. در طول مدت جراحي، مرحوم خوانساري رحمه الله عكس العملي نشان نمي دهد و مشغول خواندن سوره انعام مي شود. [5] .

به فرموده آية الله مصباح (دامت بركاته) «كسي كه در حين عمل[ صفحه 34]جراحي، چنين توجه خود را متمركز در ساحت قدس ربوبي كند، قطعاً در حال نماز هم مي تواند چنين كاري را انجام دهد». سيد احمد خوانساري رحمه الله كسي بود كه امام عارفان قدس سره درباره ي او فرمود: «ايشان تالي تلو معصوم است، شما بايد از ملكه ي عصمت ايشان سخن بگوييد». [6] .[ صفحه 35]
پاورقي

[1] به سوي محبوب، ص 62.

[2] آداب و آفات تربيت، ص 111.

[3] ارشاد القلوب، ج 2، ص 217.

[4] جرعه هاي جانبخش، ص 383.

[5] نقل با تصرف: آداب الطلاب، ص 102 و 103.

[6] ستارگان خوانسار، ص 111. هم چنين حجةالاسلام فاطمي نيا از قول حضرت امام قدس سره چنين نقل كرده است: «ما در عدالت آقا سيد احمد شك نداريم، در عصمتش شك داريم»؛ نكته ها از گفته ها، ج 1، ص 89.


بازگشت