عوامل عدم حضور قلب و درمان آن


يا أيها الذين ءامنوا لا تلهكم أموالكم و لا أولادكم عن ذكر الله و من يفعل ذلك فأولئك هم الخسرون؛ [1] اي كساني كه ايمان آورده ايد، - زنهار - اموال شما و فرزندانتان، شما را از ياد خدا غافل نگرداند، و هر كس چنين كند، آنان خود زيان كارانند.

آن چه كه در برخي از روايات اشاره شده و اهل معرفت به آن دست يافته اند، اين است كه توجه به غير خدا و مشغوليت ذهن به غير او، موجب محروميت از حقيقت نماز مي شود؛ هر چند اين غفلت به يك لحظه و مربوط به موضوع غير دنيا باشد. عوامل غفلت و روي گرداني ذهن از ياد خداوند در نماز، مي تواند به صورت هاي گوناگون بروز داشته باشد كه با راهكارهاي درمان بررسي مي شوند.[ صفحه 31]
پاورقي

[1] منافقون / 9.


بازگشت