تأثير با طهارت به مسجد رفتن


امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «عليكم باتيان المساجد فانها بيوت الله في الارض من اتاه مطهرا طهره الله من ذنوبه و كتب من زواره؛ بر حضور در مساجد مواظبت كنيد! چرا كه مساجد، خانه هاي خداوند در زمين است. كسي كه با حالت طهارت وارد مسجد شود، خداوند او را از گناهانش تطهير كند و نام وي را در زمره ي زايرين خويش بنويسد.» [1] .[ صفحه 71]
پاورقي

[1] وسائل الشيعه، ج 1، ص 267.


بازگشت