وسيله ي پرورش فضايل اخلاقي


نماز، وسيله ي پرورش، فضايل اخلاق و تكامل معنوي انسان است؛ چرا كه انسان را از جهان محدود ماده و چهار ديوار عالم طبيعت بيرون مي برد، به ملكوت آسمانها دعوت مي كند، و با فرشتگان همصدا و همراز مي سازد، خود را بدون نياز به هيچ واسطه در برابر خدا مي بيند و با او به گفتگو برمي خيزد. تكرار اين عمل در شبانه روز آن هم با تكيه روي صفات خدا، رحمانيت و رحيميت و عظمت او خصوصا با استمداد از سوره هاي مختلف قرآن كريم بعد از حمد، كه بهترين دعوت كننده به سوي نيكي ها و پاكي ها است. اثر قابل ملاحظه اي در پرورش فضايل اخلاقي در وجود انسان دارد.

اميرمؤمنان امام علي عليه السلام در فلسفه ي نماز فرمود: «الصلوة قربان كل تقي؛ نماز وسيله ي تقرب هر پرهيزگاري به خدا است.» [1] .


پاورقي

[1] همان مدرك، جمله ي 136.


بازگشت