فرونشاندن آتش خشم


پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله وسلم فرمود: «هر گاه يكي از شما خشمگين شد وضو بگيرد (تا خشم او فرو نشيند.)» [1] .


پاورقي

[1] ثواب وضو، ص 26.


بازگشت