يكي از هزاران فوايد وضو


دكتر «حسن افتخار» مي گويد: «چندي قبل به بيماري «بيدار خوابي» مبتلا شدم، براي معالجه به «پاريس» رفتم و به پزشك متخصص مراجعه كردم، او پس از معاينه به من دستور داد كه براي نجات از اين بيماري بايد روزي چند بار دست ها را از مرفق و صورت و پاهايم را بشويم، من در اين حال به ياد وضويي افتادم كه اسلام به مسلمانان دستور داده است، با خود گفتم شايد يكي از فوايد وضو دوري از اين بيماري باشد. [1] .


پاورقي

[1] ثواب وضو، ص 25.


بازگشت