پاك شدن گناهان


رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم فرمودند: «مؤمني نيست كه بگويد «لا اله الا الله» مگر اين كه گناهان كارنامه اش پاك شده و اين عمل در كنار خوبي هاي همانند خود قرار مي گيرد.» [1] .


پاورقي

[1] ثواب ذكر لا اله الا الله، ص 47.


بازگشت