لا اله الا الله هنگام مصيبت


امام باقر عليه السلام فرمودند: مؤمني نيست كه هنگام رويداد مصيبتي «لا اله الا الله» بگويد، مگر اين كه خداوند همه ي گناهانش را مي آمرزد، جز گناهان كبيره كه انسان را جهنمي مي كند و هر گاه در آينده به ياد آن مصيبت افتاده، «لا اله الا الله» بگويد و خدا را حمد كند، خداوند تمام گناهاني را كه بين «لا اله الا الله» گفتن اول و دوم مرتكب شده است، مي بخشد، جز گناهان كبيره را.» [1] .[ صفحه 26]
پاورقي

[1] ثواب ذكر لا اله الا الله، ص 46.


بازگشت