اجابت دعاي حضرت يونس


از امام باقر عليه السلام روايت شده كه حضرت فرمود:

يونس عليه السلام سه روز در شكم ماهي درنگ كرد و در تاريكي هاي سه گانه - تاريكي شكم ماهي، تاريكي شب، تاريكي دريا - ندا در داد و گفت: «لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين»، آنگاه خداوند دعايش را اجابت كرد و سپس ماهي وي را بر ساحل افكند. [1] .


پاورقي

[1] ثواب ذكر لا اله الا الله، ص 33.


بازگشت