راندن شيطان


يكي از مواردي كه باعث مي شود ناله ي شيطان بالا رفته و موجب راندن وي شود، ياد خدا بودن است. در حديثي از امام علي عليه السلام مي فرمايد: «ذكر الله مطردة الشيطان؛ ياد خدا بودن، موجب راندن شيطان است.»


بازگشت