نکاتي در مورد نماز و روزه دانشجويي که مسافر است


دانشجويان در صورتي که کمتر از ده روز در محل تحصيل و خوابگاه مي مانند، تکليف نماز و روزه شان چيست؟
نماز، شکسته است و روزه، صحيح نيست.مدت: ۰۳:۲۹ - حجم فایل: ۳.۰۰ مگابایت
دانلود

بازگشت