نماز جُمعه


يكي از نمازهايي كه بايد به جماعت خوانده شود و به تنهايي نمي توان خواند، نماز با عظمت جمعه است. نماز جمعه زيباترين گردهمايي هفتگي مسلمانان و عالي ترين عبادت سياسي هر هفته خداپرستان است. در اين نماز امام جمعه، نمازگزاران را به تقوا و پاكدامني توصيه مي كند و آنها را از مسائل سياسي و اقتصادي جهان اسلام آگاه مي سازد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص875.

بازگشت