تَعقيبات نماز


مستحب است مسلمان بعد از نماز، زماني مشغول گفتن ذكر، خواندن دعا و قرآن باشد. البته لازم نيست دعاها را به عربي بخواند.
از بهترين تعقيبها، براي همه نمازها، تسبيحات معروف حضرت زهرا(سلام الله عليها) و همچنين سجده شكر است كه به قصد شكر نعمتهاي پروردگار، به جا آورده مي شود.
تسبيحات حضرت زهرا (سلام الله عليها)
اَللَّهُ اَكْبَرُ 34 مرتبه
اَلْحَمدُ لِلَّه 33 مرتبه
سُبْحانَ اللَّهِ 33 مرتبه
يا
«شُكْراً لِلَّه»

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص630.

بازگشت