مستحبات تشهد


1- نشستن بر ران چپ و قرار دادن روي پاي راست بر كف پاي چپ
2- نگاه كردن به زانوها در حال تشهد
3- گفتن اين اذكار پيش از تشهد «الحمدلله» يا « بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّه »
4- قرار دادن دست ها بر روي ران ها و چسباندن انگشتان به يكديگر
5- گفتن ذكر «وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ» در تشهد پس از صلوات

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص621.

بازگشت