سجده بر چه چيزهايي صحيح است


سجده بر زمين و هر چيزي كه از زمين برويد و خوراكي نباشد صحيح است؛
بنابراين سجده بر علف، كاه، چوب، برگ درخت و گلهايي كه خوراكي نيستند و همچنين بر سنگ هاي معدني مانند سنگ مرمر، سنگ آهك، سنگ گچ، آهك پخته، آجر، كوزه گلي و مانند اينها صحيح است.
البته بايد توجه داشت كه بهترين چيز براي سجده كردن تربت سيدالشهدا(ع) است.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص606.

بازگشت