مستحبات تكبيرةالاحرام


1- نمازگزار بايد نماز را، با هفت تكبير آغاز كند و پس از تكبير هفتم كه تكبيرة الاحرام نماز است استعاذه نموده يعني بگويد «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» و قرائت را شروع نمايد.
2- نمازگزار موقع گفتن تكبير اول نماز و تكبيرهاي بين نماز، دست ها را تا مقابل گوش ها بالا برد.
3- شايسته است انگشتان را به هم بچسباند.
4- كف دست ها را مقابل قبله قرار دهد، زنان نيز براي تكبير نماز بايد همچون مردان عمل كنند و چسباندن كف دست ها به گوش در موقع تكبيرة الاحرام اشكال دارد.
5- همزمان با بالا آوردن دست ها تكبير را شروع نمايد تا وقتي دست ها به گوش ها يا مقابل صورت رسيد تكبير هم تمام شود.
6- بهتر است كه دست ها از گوش ها بالاتر نرود.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص557.

بازگشت