مواردى كه اذان ساقط مى‏شود


هر نمازي كه با نماز قبل، همراه خوانده شود اذان آن ساقط مي شود ولي اگر نمازگزار نمازها را جداي از هم و هر يك را در وقت مخصوص خود به جا آورد اذان و اقامه هر دو مستحبّ است.
در پنج مورد اذان ساقط مي شود و بنابر احتياط واجب بايد آن را ترك كرد:
1- اذان نماز عصر روز جمعه: هنگامي كه با نماز جمعه خوانده شود.
2- نماز عصر روز عرفه:(روز نهم ذي الحجّه) هنگامي كه همراه نماز ظهر خوانده شود.
3- نماز عشاي شب عيد قربان: براي كسي كه در مشعرالحرام است و آن را همراه نماز مغرب مي خواند.
4- نماز عصر و عشاي زن مستحاضه: كه بايد آن را بلافاصله بعد از نماز ظهر يا مغرب بخواند.
5- نماز عصر و عشاي مسلوس و مبطون: كسي كه نمي تواند از بيرون آمدن بول و غائط خودداري كند.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص541.

بازگشت