مستحبات در مكان نمازگزار


1- در شرع مقدس اسلام بسيار سفارش شده، كه نماز در مساجد خوانده شود.
مساجدي چون مسجدالحرام، مسجدالنبي، مسجد كوفه، مسجد بيت المقدس، مسجد جامع هر شهر و سپس مسجد محله و بازار.
2- نماز در مشاهد مشرفه [حرم امامان عليهم السلام] به جا آورده شود كه آنها از مساجد برترند.
3- نماز خواندن در روضه ي انبيا، مقام اوليا، صالحين، علما و عباد حتي در زماني كه زنده اند.
4- نماز خواندن در مكان هاي مختلف، زيرا هر مكاني براي نمازگزارنده آن در روز قيامت شهادت مي دهد.

توضيح المسائل مراجع(فتاواي 12 مرجع)، ج1، ص521.

بازگشت