قُنوت


نمازگزار بايد دستها را روبروي صورت گرفته و دعايي بخواند؛ در قنوت هر ذكر و دعايي مي توان خواند مثلا:
«رَبَّنا اتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً وَ فِي الآخِرَةِ حَسَنةً و قِنا عَذابَ النَّار؛
پس از قنوت، ركوع و سجده ها را مانند ركعت اوّل بجا آورد.»

بازگشت