مشخصات کتاب
    :عنوان   اعجاز نماز  
    :نویسنده   عباسعلي محمودي  
    :تاریخ انتشار   1385/1/19  
    :محل نشر   تهران  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :تعداد صفحه کتاب   112  
    :ناشر   حقوقي  
    :قطع کتاب   رقعي  
    :موضوع   در اين كتاب،مطالبي در خصوص اذان و نماز و اركان آن با استناد به آيات،احاديث،و روايت بيان گرديده است.  

بازگشت