مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاه  
    :نویسنده   مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي (م 1344 ق)ترجمه رضا رجب زاده وزيري  
    :تاریخ انتشار   1364 ش  
    :محل نشر   تهران  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :تعداد صفحه کتاب   516  
    :ناشر   پيام آزادي  
    :توضیحات   مرحوم حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي (م 1344 ق) صاحب «المراقبات»  

بازگشت