مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة (الدرة البيضاء)  
    :نویسنده   علي بن غلامعلي قزويني  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :موضوع   اين کتاب داراي يک مقدمه و دو مقاله در اسرار نماز است.  
    :توضیحات   نسخه خطي آن در 300 برگ رحلي به ش 3578 در کتابخانه مسجد اعظم قم موجود است.فهرست کتابخانه مسجد اعظم 169- 170  

بازگشت