مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   حاج محمدبن نادعلي بروجردي  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :موضوع   در اين کتاب اسرار و ترجمه نماز به گونه اي مفصّل و به شيوه عرفاني نگاشته شده است .  
    :توضیحات   نسخه خطي آن به ش 771 در کتابخانه مرعشي موجود است فهرست کتابخانه آية الله مرعشي 2 / 380  

بازگشت