مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   علي نقي بن محمدرضا همداني  
    :موضوع   اين رساله به بيان اسرار نماز و اعمال واجب و مستحب آن،چنانچه از اخبار برمي آيد،پرداخته و در آن بسياري از روايات تأويل و برخي از حروف به ائمه اطهار عليهم السلام تطبيق گرديده اند.  
    :توضیحات   نسخه خطي آن در 113 برگ ضمن مجموعه ش 306 کتابخانه آية الله گلپايگاني قم موجود است. نسخه ديگري از آن در کتابخانه مرحوم آية الله آخوند (غرب همدان) به ش 439 موجود است.  

بازگشت