مشخصات کتاب
    :عنوان   ادّلة الرشاد في شرح نجاظ العباد- كتاب الصلاة من  
    :نویسنده   شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر (م 1266 ق)  
    :زبان کتاب   عربي  
    :توضیحات   شرح از مولي محمدحسين بن محمد قاسم قمشه اي نجفي ( م 1336 ق) اين شرح مفصل و استدلالي بوده و:جلد سوم: مقدمات نماز، جلد چهارم: افعال صلاة، جلد پنجم: خلل الصلاة، جلد ششم: نماز قضاء و جماعت، جلد هفتم: نماز مسافر اين شرح را تشکيل داده است. نسخه خطي آن به خط مؤلف به شماره 478 تا 484 در کتابخانه حسينيه شوشتريه نجف موجود بوده است.  

بازگشت