مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   صائن الدين علي بن محمد تركه (م 835 ق)  
    :زبان کتاب   عربي  
    :موضوع   اين رساله به روش عرفاني در يک مقدمه و دو باب:1- در معني طهارت و ارکان معنوي آن 2- در تحقيق معني نماز نگاشته شده و نسخه خطي آن ضمن مجموعه اي که شامل هيجده رساله ديگر از همين مؤلف در کتابخانه آية الله مرعشي موجود است.  
    :توضیحات   صائن الدين علي بن محمد ترکه (م 835 ق) صاحب «تمهيد القواعد». نسخه خطي آن به شماره 3035 در کتابخانه آية الله مرعشي موجود است. فهرست کتابخانه آية الله مرعشي 8 / 234- 235  

بازگشت