مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   سيد جعفر سبزواري مشهدي  
    :زبان کتاب   عربي  
    :توضیحات   سيد جعفر سبزواري مشهدي خواهرزاده سيد محمدبن ميرشاه قاسم سبزواري امام جمعه مشهد (م 1198 ق). مؤلف در زمان زندگاني ميرزا مهدي شهيدي (ش: 1218 ق) وفات يافته است.  

بازگشت