مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   علي اكبر كرماني  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :توضیحات   مولي علي اکبر کرماني که از بزرگان علماء زمان ناصرالدين شاه قاجار بوده است.چاپ دو کتاب «قواعد» و «ذکري» شهيد اول در 1270 و 1272 ق به دستور وي بوده است.  

بازگشت