مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرارالصلاة  
    :نویسنده   حاج ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي (م 1344 ق)  
    :زبان کتاب   عربي  
    :موضوع   اين کتاب از بُعد عرفاني و اخلاقي،برخوردار بوده و در سال 1338 ق براي اولين بار و در 1391 ق براي بار دوم در تهران به چاپ رسيده است  
    :توضیحات   حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي (م 1344 ق) استاد اخلاق حضرت امام خميني (ره) و از شاگردان خاص ملاحسينقلي همداني.  

بازگشت