مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرار نماز  
    :نویسنده   زين الدين بن علي شهيدثاني، علي اكبر مهدي پور  
    :تاریخ انتشار   1369/8/1  
    :محل نشر   تهران  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :تعداد صفحه کتاب   280  
    :ناشر   كعبه  

بازگشت