مشخصات کتاب
    :عنوان   اسرار الصلوه  
    :نویسنده   جوادبن شفيع ملكي تبريزي، رضا رجب زاده، رضا شيرازي  
    :تاریخ انتشار   1380/9/21  
    :محل نشر   تهران  
    :زبان کتاب   عربي  
    :تعداد صفحه کتاب   516  
    :ناشر   پيام آزادي  
    :قطع کتاب   وزيري  
    :موضوع   نماز  

بازگشت