مشخصات کتاب
    :عنوان   استحباب السورة  
    :نویسنده   شيخ بهايي  
    :زبان کتاب   عربي  
    :موضوع   در اين رساله بر استحباب سوره پس از خواندن فاتحه الکتاب در نماز استدلال شده،اما در کتابهاي ديگر خويش از اين نظريه برگشته و به وجوب سوره قائل گرديده است.  
    :توضیحات   شيخ بهايي: بهاءالدين محمدبن شيخ حسين عاملي (م 1031 ق) صاحب «المخلاة، الکشکول، اسرارالبلاغة، توشيح المقاصد، الحيل المتين، الحديقة الالهية و مشرق الشمسين. نسخه خطي آن در مجموعه شماره 1003 کتابخانه مرعشي موجود است. فهرست کتابخانه آية الله مرعشي 3 / 196  

بازگشت