مشخصات کتاب
    :عنوان   اذان  
    :نویسنده   مهدي معيني، زهرا قليچ خاني  
    :تاریخ انتشار   1382/8/28  
    :محل نشر   تهران  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :تعداد صفحه کتاب   28  
    :ناشر   ساز و كار  
    :قطع کتاب   خشتي  
    :موضوع   اذان به صورت تصويري  

بازگشت