مشخصات کتاب
    :عنوان   ابواب الجنان  
    :نویسنده   ملاّ محسن فيض كاشاني (م 1091 ق)  
    :تاریخ انتشار   1055 ق  
    :زبان کتاب   فارسي  
    :موضوع   اين کتاب علاوه بر استدلال بر وجوب نماز جمعه و آداب نماز جمعه،به فضيلت نماز جماعت و آداب آن هم پرداخته است.  
    :توضیحات   نسخه اي از آن در کتابخانه آستاس قدس رضوي موجود است.  

بازگشت