چلچراغ دعا


بيا تو را به خدا، بي ريا نماز كنيم
نگاه پنجره را رو به قبله باز كنيم

ز چلچراغ دعا روشني به دست آريم
كمي نياز به درگاه بي نياز كنيم

به كوچه باغ عبادت قدم زنان بايد
براي چيدن گل دست دل دراز كنيم

گلي ز عرش بچينيم و صد سبد صلوات
نثار تربت پيغمبر حجاز كنيم

نشيب ها و فراز است تا به خلوت انس
بيا (اميد) توكل به چاره ساز كنيم

سيد فضل الله طباطبايي ندوشن (اميد)

بازگشت