روح ايمان


نماز اي آفتاب زندگاني
نماز اي شعر ناب زندگاني

نماز اي جلوه ي رخشان توحيد
نماز اي روح ايمان، جان توحيد

تو عشقي، آتشي، شوري، اميدي
نسيمي، نغمه اي، نوري، نويدي

به سوي روشنايي رهبري تو
فروغ ديده ي پيغمبري تو

اقامه گر نگردي دين نماند
به گيتي نامي از آيين نماند

ستون پايدار مكتبي تو
انيس پارسايان در شبي تو

به سان ريزش برگ درختان
تو مي ريزي گناهان را ز انسان

فريبا تقي زاده

بازگشت